SZYB "GIGANT" 2013
Do 2000 roku był to główny szyb wydobywczy kopalni "Pstrowski".

Obecnie szyb należy do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Głębokość szybu wynosi 870m

Maszyna wyciągowa "Południe"

Maszyna wyciągowa "Północ"

Maszyna wyciągowa "Północ"